După cum știm, faptele acumulate pe parcursul încarnărilor noastre succesive, fie că sunt bune sau rele, generează consecințe și situaţii, ce ne pot marca puternic viața, dând acesteia un anume curs și o anume predestinare. Acest fenomen se numește karma. Scopul lungului şir de veniri la trup asigură elevarea sufletului nostru nemuritor prin experimentare personală și liberă alegere a contopirii lui cu matricea Divină a Tatălui, după chipul și asemănarea căruia am fost creați.

Așadar, la sfârşitul fiecărei vieţi, sufletului i se întocmește un bilanţ al realizărilor sale. Acesta constituie capitalul de pornire în viața următoare, pe baza căruia sufletului i se modelează traseul karmic viitor, el primind la naștere, simplist vorbind, un set de beneficii și calități, dobândite prin merite în fiecare viață trăită, dar și o listă cu “facturi”restante, ce trebuie achitate.

Înțelegând modul în care sunt interconectate informațional diferitele întrupări ale aceluiași Spirit, putem conștientiza, că orice acțiune ce se constituie în cauză perturbatoare,  făcută într-o anumita întrupare,  poate fi ștearsă într-o întrupare viitoare(prin angajamentul din contractul de întrupare), generându-se astfel restabilirea echilibrului pierdut. Se numește plată karmica.

Atunci când o persoana are de rezolvat o situație karmica, se pot manifesta, în funcție de gravitatea karmei – unul, mai multe, sau chiar toate tipurile de blocaje/situații karmice specificate în lista de mai jos (listă întocmită de parapsihologul Mihaela Tristar)  :

 • Persoana este înconjurată de șapte paravane electromagnetice karmice (scuturi, dar cu folosirea acestui cuvânt nu în sensul de asigurare a apărării ci în sensul de zid, dincolo de care nu se poate trece) care obturează lumina, tocmai pentru a face posibila manifestarea suferinței care să ducă la ispășirea karmei. Pentru a se obține dizolvarea celor șapte scuturi trebuie sa se obțină iertarea din partea Sfintei Treimi, pentru faptele greșite ce fac obiectul karmei. De aceea, anumite tehnici legate de sisteme automate sau aparate divine despre care vom vorbi in a doua parte, la unele persoane nu funcționează, pana ce nu are loc eliberarea din îngrădirea acestor scuturi.

–   Persoana are Sinele superior atmic legat. Sinele superior atmic, raportat la Spirit, poate fi perceput ca aură energetică, raportată la corpul fizic. Este știut faptul ca anumite culori ale aurei conferă anumite direcții , ce le urmează în viață respectiva persoana. Culoarea aurei este cea care arată dacă poți fi un bun vindecător, un bun profesor, un bun reprezentant al justiției, un om orientat către artă, un om orientat către filosofie, un om orientat către latura tehnică, etc.

La fel este și cu Sinele superior atmic. Este acea energie care ii conferă individului anumite capacități și direcții. A avea Sinele superior atmic legat echivalează cu prinderea într-o formă de captivitate a unei părți mai mici sau mai mari din această energie.

 • Persoana are sufletul legat de sfera întunericului printr-un pachet de pacturi făcute cu întunericul în diferite existențe, în scopul de a primi un ajutor de un anumit fel.
 • Persoana are sufletul legat de sfera întunericului printr-un pachet de blesteme și programe de magie neagră, care sunt înscrise informațional în ADN, precum niște programe de tip virus. Blestemele și magiile înscrise în ADN nu trebuie văzute ca niște programe cu care persoana în cauza s-a “procopsit” pe nedrept. Ele sunt un fel de pedeapsă, care vine ca urmare a propriilor sale fapte din acea existență, sau din alte existențe anterioare. Ele sunt niște efecte ale unor cauze primordiale, care stau în Structurile nemuritoare ale respectivei persoane, cei din exterior reprezentând doar instrumente prin care aceste efecte se pot manifesta. Cu alte cuvinte, să nu arătăm cu degetul către o persoană care emite blesteme la adresa noastră sau către o persoană care ne face magie neagra, considerându-le vinovate pentru cele ce ni se întâmplă nouă, pentru că de fapt, acele persoane pot fi afectate de niște lucruri, pe care și întrupări ale noastre anterioare le-au făcut lor în alte existente.
 • Persoana are sufletul legat de sfera întunericului prin unul sau mai multe blesteme de neam. Este important să fie înțeles faptul că dacă cineva comite o faptă împotriva Vieții, cu toate atributele ei, se fac pentru aceasta doua feluri de plăți:

          – plata pe șapte sau pe nouă generații viitoare, la nivelul arborelui genealogic, de către diverse persoane ce se întrupează în respectiva familie;

        – plata ce se face de către respectiva întrupare ce a comis greșeala sau de către întrupări viitoare ale ei, dacă nu a reușit să plătească ea în totalitate pentru greșeala comisă, până la sfârșitul vieții sale.

Blestemul de neam nefiind o informație personală, nu este înscris în ADN, ci apare în structurile energetice sub forma unei cărti de blestem. Orice persoană care se întrupează în cadrul unei familii cu blestem de neam de o anumita natura, are în mod sigur în ADN-ul său înscris unul sau mai multe blesteme personale, exact de aceeași natură.

De exemplu, dacă un strămoș de-al nostru a comis o crimă, călcând în picioare iubirea, familia sa, se alege cu blestem de neam pe șapte sau nouă generații (dacă fapta atârnă mai greu), având legătură cu iubirea. Toate persoanele ce se întrupează în acea familie, generație cu generație, au această caracteristică personală: poarta în ADN-ul lor unul sau mai multe blesteme personale, ce s-au înscris ca urmare a unor fapte rele, comise în întrupările anterioare, împotriva iubirii. Toate aceste persoane vin să învețe lecția iubirii.

 • Persoana are ADN-ul distorsionat din punct de vedere geometric. Aceasta înseamnă că ADN-ul nu mai arată ca un șnur cu două catene, împletite frumos în spirală una cu alta, cum este șnurul de mărțișor, ci este ca un lanț cu zale sau pe alocuri ca o rufă răsucită de multe ori în scopul de a fi stoarsă. Aceste distorsiuni ale ADN-ului, sau inserțiile de componente străine față de structura sa normală, sunt lucruri care obturează alimentarea corectă cu lumină a ADN-ului și implicit a celulei, deoarece există formațiune ADN în nucleul fiecărei celule din organism.
 • Persoana are implanturi în structurile energetice sau în ADN, care prin funcționalitatea lor, obturează capacități, conduc către înșelăciune, aduc boală și se opun în general evoluției și creșterii spirituale. Aceste implanturi sunt niște efecte ale unor cauze ce țin de blesteme, magii negre, memorii, emoții, etc. Exista anumite tehnici prin care aceste implanturi pot fi scoase, dar eficiența lor depinde în totalitate de faptul dacă sunt sau nu abordate și eliminate cauzele spirituale ce au permis implantarea. De asemeni, persoanei afectate îi poate fi ridicată în mod artificial vibrația, uneori, printr-o simpla intenție. Când însă persoana se va îndepărta de terapeut, cordoanele ce pleacă de la ea către întuneric, deoarece în interior există în continuare cauzele  ce susțin acele cordoane, vor absorbi gradual plusul de lumină câștigat, generând scăderea vibrației încetul cu încetul, astfel încât, la un moment dat, persoana ajunge din nou într-un anumit interval de frecvențe ce permit montarea unor noi implanturi, poate mult mai sofisticate decât cele inițiale. Personal consider că nu poate exista reală eliberare fără a exista mai întâi conștientizarea și transmutarea cauzelor ce le-a produs.
 • Persoana are sufletul legat de întuneric, chiar dacă este obținută iertarea din partea Sfintei Treimi pentru anumite fapte rele, prin intermediul tuturor emoțiilor și memoriilor de suferință, necurățate și netransmutate, care deseori, puse cărămidă cu cărămidă, pot crea în interior adevărate închisori pentru suflet. Aici intervine lucrul cu sine, observarea și conștientizarea comportamentului sau și al celor din jur, observarea, conștientizarea și transmutarea greșelilor, emoțiilor negative, memoriilor negative, credințelor negative sau limitative, etc. Asta nu se poate face decât prin cercetare și acumulare de cunoaștere, indiferent ce cale este aleasă pentru aceasta: cursuri spirituale, consultanță primită de la oameni care au înțeles deja aceste mecanisme, citire de cărți și materiale în domeniu. Aceasta este o muncă de durată, iar rezultatele ei se aștern încetul cu încetul. Ele nu pot veni de pe o zi pe alta. Atunci când folosesc cuvântul întuneric, ma refer atât la întunericul direct conectat la o persoană, ce se manifestă prin entități fără corpuri fizice, cât și la întunericul indirect, în care entitățile fără corpuri fizice se manifestă prin intermediul altor ființe umane sau non-umane, reprezentate deseori prin indivizi aparținând unor civilizații controloare, ce au corpuri fizice și care sunt în contact direct cu persoana în cauză.
 • Persoana are sufletul ciuntit, puterea ciuntită și multe alte componente ale ființei sale sunt ciuntite, pentru ca părți mai mici sau mai mari din toate acestea se află împrăștiate prin alte zone și nu sunt la ele acasă. Dacă de pildă, între doi oameni există o relație de iubire, iar ea se întrerupe la un moment dat, ar fi bine ca după aceea fiecare să facă o cerere de recuperare a părților de suflet ce s-au dus și s-au atașat sufletului celuilalt, pentru ca într-o relație de iubire lucrul acesta chiar se întâmplă. Este valabil acest aspect și atunci când pierdem pe cineva drag. Să dăm drumul părților sufletelor ce sunt atașate la noi și nu ne aparțin, iar noi să cerem să le recuperăm pe ale noastre, ca și noi să fim cât mai aproape de ceea ce înseamnă întreg. La fel se gândește situația și pentru părți de alta natura.
 • Persoana are paraziți, fizici sau energetici, care au ajuns să conviețuiască împreună cu ea, din pricina tuturor cauzelor enumerate mai sus și altele, dincolo de acestea. Dacă acele cauze nu ar exista, paraziții nu ar avea acces. Aceste civilizații de paraziți au o inteligență proprie, ce interferează foarte mult conștiința și mai ales voința persoanei cu care conviețuiesc. Chiar dacă persoana cunoaște multe acțiuni pe care le poate întreprinde pentru a se ajuta pe sine, totuși, nu îi vine să le pornească. Există niște forțe ce îi suprimă pur și simplu voința, când vine vorba de a face ceva pe acest făgaș. Deseori, una dintre aceste forțe este reprezentată exact de acești paraziți.

La toate acestea se adaugă misiunile, pentru care s-a luat angajamentul în această întrupare, să fie împlinite. Existența acestor misiuni de împlinit reprezintă un aspect independent de plățile karmice. Au misiuni și cei care și-au ispășit karma dar și cei care mai au de făcut plăti. Pentru cei care au de plătit karma, însăși împlinirea unor astfel de misiuni este un mijloc de diminuare a ei. Împlinirea acestor misiuni este însă o luptă.

Nu se întâmplă cu ușurință. Vor exista tot timpul forțe ce se vor opune. Misiunile nu trebuie neapărat să fie palpabile la nivelul conștient, deoarece în mare parte ele sunt conduse de Supraconștient sau de Subconștient. Câteva dintre manifestările acestor contra-acțiuni, având ca țintă principală scăderea vibrației persoanei, astfel încât ea să nu își poată duce la bun sfârșit misiunile, sunt următoarele:

 • Persoana poate fi înconjurată periodic de anumite paravane (scuturi) de natură tehnică, în sens blocator, făcute de civilizații controloare.
 • Persoana poate să fie posedată periodic cu fiare de tip entități sau de tip soft-virus, însă efectele sunt similare în ambele cazuri.
 • –     Se deschid la nivelul persoanei diferite porți de intrare în tunele ale timpului, ce conduc în zone de energie de foarte joasă vibrație.

huuu

Dezlegarea unei persoane este un proces ce se desfășoară în strânsă legătură cu împlinirea misiunilor. Dacă persoana își propune să urmeze niște pași ai dezlegării acum, dar în egala măsură ea se află în posesia unor instrumente energetice extrem de prețioase, pe care  la nivel subconștient sau supraconștient le apără, poate cu prețul vieții, iar pentru acestea va veni vremea folosirii într-o lucrare abia peste doi ani, să spunem, se vor încurca toate cărările și vor apărea multiple amânări, astfel încât, persoana respectivă să nu își poată obține dezlegarea mai devreme de doi ani.

Captivitatea, sa și ținerea în eventuale scuturi karmice, este o modalitate de camuflare a acelor instrumente, iar pe de altă parte, nici nu se poate ridica vibrația prea tare, astfel încât ele să se activeze înainte de vreme. Este o logică în toată povestea aceasta, pe care cei ce își doresc eliberarea și dezlegarea trebuie să o conștientizeze. Cum s-ar spune: toate la timpul lor.

Nu în ultimul rând, natura superioară a persoanei, reprezentată prin Sinele superior și Spiritul ei, merge să facă diverse treburi prin tărâmul întunericului non-fizic, sau pe planete de joasă vibrație ale unor civilizații controloare, în scopul de a servi Lumina. Este evident că pe măsura creșterii spirituale, persoana simte mai intens și mai profund legăturile cu natura sa superioară. Iar dacă aceasta se desfășoară prin întuneric spre a împlini tot felul de treburi grele, persoana de aici se simte rău și poate percepe cu ușurință totul ca pe un atac energetic. Să conștientizăm bine acest lucru!

Noi încă știm prea puține despre ființa noastră și tot timpul este deschisă calea pentru a descoperi noi informații. Necunoașterea lor este motivul pentru care, în general, în procesele de eliberare și de vindecare, va exista permanent un procent de 10-20% de oameni care opun rezistență, în sensul ca în cazul lor, toate metodele specificate nu vor reuși sa le rezolve în totalitate problemele.

Se întâmplă asta, deoarece pe lângă toate aceste dezechilibre generale și cunoscute, ei mai au unele, generate de cauze ce se situează în sfera necunoscutului la acest moment. Credința și ridicarea vibrației ne ajută pe toți să accesam părți noi ale cunoașterii, ce vor conduce în mod categoric la diminuarea acestui procent.

Vă doresc spor în conștientizări vindecătoare și o cât mai grabnică recăpătare a Liberului Arbitru!

Cu drag, Masha

 (Mulțumesc, Calea Aurie!)