La fel cum în alcătuirea Universului Creatorul nu a folosit conceptul de Bine și Rău (în interiorul Creației divine neexistand dualitate) , tot așa și pe planeta Pământ, ca parte din Întreg, toate entitățile sunt împărțite doar în constructive sau distructive, nu benefice sau malefice.

Este incorect să le separăm  ca fiind de partea Binelui sau a Răului (și imposibil, dacă vrem să ieșim din dualitate!)  , deoarece toți actorii acestui spectacol universal participă la o experiență  unitară, necesară și utilă evoluției tuturor – nouă, lor și Universului , indiferent dacă aportul lor este unul constructiv sau demolator.

Entitățile, atât cele de lumină cât și cele de întuneric, își au distribuite de la bun început sarcinile și funcțiile, fiind specializate și formând un anumit echilibru karmic în câmpurile  persoanei, necesar dezvoltării sale.

Acest echilibru este coordonat de către „Sinele” Superior ( acele structuri informațional-energetice ale Sufletului, care se află în Cer) și de către Ghizii spirituali,  totul în funcție de conținutul casetei karmice a fiecăruia.

Prin urmare, caseta noastră karmică din Corul Cauzal conține programe ale Sinelui superior, cu care venim aici, pentru a  evolua și a învăța lecții importante.

De regulă o persoană, fiind născută pe Pământ,  primește în ajutor la naștere niște entități originale (primordiale) în conformitate cu Contractul său sufletesc. Acestea au sarcina de a redistribui energia copilului în conformitate cu misiunile karmice ale sufletului său și  cu evenimentele specifice programate din viața sa.

Și aceste entități formează în câmpurile nativului un fel de sistem de dezvoltare spirituală, putem spune, o școală karmică personalizată – începând să atragă activ evenimente, persoane cheie, dependențe sau abilități în sistemul conștiinței umane respective, formând în el vectori de acțiune și conturând trăsături de caracter necesare acestor manifestări.

Atragerea  acestor trăsături e coordonată încă de la concepție – fie că este vorba de alcoolism, fie că este vorba de o capacitate de muncă ieșită din comun, fie că este dependența de o anume plăcere, ori un anume dar – nu are relevanță.

Știm cu toții că o persoană  poate fi predispusă la dependență de alcool de la naștere, în timp ce o alta poate bea periodic de-a lungul vieții și totuși, nu va dezvolta dependență.

Așadar, cum se implementează în sufletul uman un anumit program de formare/învățare/trăire a unei lecții karmcie în realitatea 3D?

Acest lucru se întâmplă, cum am zis, prin entități de o anumită frecvență.

De-a lungul experiențelor trăite ca terapeut m-am întrebat deseori: de ce, dacă o persoană într-o viață trecută a fost, de exemplu, foarte hotărâtă și încrezătoare în sine, această calitate find chiar dusă la extrem,  în viața actuală acel suflet vine cu o senzație de nehotărâre și incertitudine totală?

În mod logic, dacă a dezvoltat această calitate în trecut, atunci ea rămâne automat memorată de structurile nemuritoare și accesibilă în următoarea întrupare; e un model comportamental, ce există deja în noi și ar trebui să funcționeze! Ne așteptăm ca în firea unui astfel de om să nu existe nicio incertitudine.

Și am conștientizat un aspect, pe care mulți terapeuți practicanți cu siguranță îl cunosc deja, și anume, că o experiență extremă dintr-o viață va fi întotdeauna echilibrată prin trăirea reversului monedei în viața următoare. Acest aspect se vede foarte clar în poziționarea planetelor în imediata apropiere a Nodurilor în harta unui nativ.

Exact ca și în acest caz – încrederea exagerată în propria infailibilitate a dus într-o viață trecută la acțiuni impulsive, negândite suficient, expunând riscului și suferințelor deținătorul, dar și persoane nevinovate, dragi lui.

Echilibrul va fi restabilit într-o viață viitoare, arhivând Darul ancestral într-un fișier codificat și lăsând persoana să-și trăiască existența prin manifestarea Umbrei, adică într-o  continuă nesiguranță (până la învățarea lecției echilibrului).

Raportând aceste conștientizări la informațiile pe care le aveam despre entități, totul a căpătat un nou sens .

Anume prin acele entități unei persoane îi sunt activate scenarii de viață/ situații/întîlniri karmice,  necesare trăirii unor lecții , indiferent de talentele, darurile și calitățile dobândite cândva, cu care aceasta vine la întrupare. Cunoaștem multe exemple de persoane talentate, venite cu daruri și misiuni speciale – muzicieni, pictori, poeți, care nu au făcut față scenariilor de viață karmice, proprii ori atrase, venite prin entitățile distructive ale alcoolului, drogurilor, etc.

În altă ordine de idei, tot de la naștere ne însoțesc și entitățile specializate constructive, atunci când intrăm în lumea 3D – cele care determină stările de calm, de veselie, echilibru sau cele care ne conferă un simț dezvoltat al umorului.

Există prea puține astfel de entități, mi-e clar că nu sunt suficiente. Din păcate, majoritatea entităților care sunt atrase în acest moment de umanitate sunt de natură distructivă, ele fie determinând acțiuni de distrugere, fie modificând starea de conștiință în sensul degradării.  Doar o mică parte, nu mai mult de 15% din numărul total de  entități primordiale ce activează acum în 3D , aduc unei persoane caracteristicile bucuriei, a stării de iubire necondiționată, a armoniei, calmului, a credinței etc.

De aceea sunt atât de importante și de binevenite ajutoarele de la ierarhiile superioare de Lumină, care permit venirea la întrupare a unor grupuri întregi de suflete evoluate din dimensiuni superioare, pentru a ne susține în această perioadă.

Entitățile primordiale pot fi clasificate în două grupuri :

  • vampirii ( cele care extrag energia unei persoane)
  • vectorii (cele care atrag anumite valori sau evenimente, în funcție de natura conștiinței umane, a gândirii și a comportamentului, obiceiurilor și dorințelor acesteia)

Acesta este un sistem automat de distribuire a energiilor și informațiilor în realitatea 3D.

Dar cum ziceam, există în momente cheie și intervenții extra, ale entităților din dimensiunile superioare – Îngeri, Ghizi spirituali și reprezentanți ai unor civilizații, aflate la un nivel de evoluție mult mai înalt.

Așadar, entitățile creează și direcționează schimbări în comportamentul unei persoane, dar și în fluxul de evenimente din jurul lui, fie protejându-i echilibrul sufletesc, fie degradându-l, cu Voie Divină .

Dacă există în câmpurile unei ființe umane  mai multe entități de genul celor care parazitează, având caracteristici de vampir, ele îi vor extrage acesteia energiile de bază, cele de care are nevoie pentru menținerea stării de conștiință și pentru realizarea Misiunii Personale  primite înainte de întrupare.

Dacă scurgerea de energie este suficient de mare ori durează de mult timp, persoana începe să resimtă o oboseală foarte puternică care poate deveni cronică, se pot declanșa boli grave, accidente, poate  să cadă  într-o stare de depresie, ori chiar toate împreună.

Totul durează până în momentul când sufletul înțelege că îi este imposibil să mai trăiască și să se comporte în acest fel și că trebuie să facă ceva în acest sens.

După această conștientizare, de regulă,  persoana se mobilizează și începe să lucreze cu sine (cu iritabilitatea, cu poftele exagerate, cu dependențele, etc), încetând să se mai supere din nimic, simțindu-se permanent atacată, să mai joace rolul de victimă – cu alte cuvinte, își asumă responsabilitatea pentru propriile fapte.

Astfel, sufletul trece cu succes de aceste experiențe de interacțiune cu entitățile distructive, iar atunci Coordonatorii Karmei și Ghizii spirituali, considerând lecția învățată – deci nenecesară viitorului, iau decizia de a retrage și înlocui entitățile respective cu altele, de vibrație superioară, conform eforturilor și meritelor depuse, care vor ajuta, proteja și susține de acum încolo sufletul pe calea dezvoltării sale.

Dar până când o persoană nu reușește să conștientizeze personal rostul experiențelor dureroase pe care le trăiește, entitățile de joasă vibrație îi vor crea  scurgeri permanente de energie, provocându-i astfel către sfârșitul zilei stări de nervozitate, iritare, agresivitate sau dimpotrivă, un fel de apatie, demotivare  și pierdere a interesului pentru viață.

O gamă completă de emoții și sentimente negative diferite se poate manifesta la o persoană parazitată de acest tip de entități, cei din jur putând interpreta greșit fenomenul.  Cu toții am auzit expresii de genul: “lui X i s-a schimbat în rău caracterul”, “cutare s-a înrăit“, “Y îmbătrânește urât “,  “Z a luat-o razna“, etc.

Iarăși, să afirmăm că cineva anume nu poate fi supus influențelor unor astfel de entități și pierderilor de energie, provocate de acestea – atâta timp cât trăim în realitatea 3D, ar fi destul de prostesc. Este ca și cum am afirmă că un sistem viu (uman, animal, etc) nu poate conține germeni  sau microbi .

Orice persoană are și funcționează prin intermediul entităților specializate proprii ori atrase. Doar că, cei care nu elevează în mod conștient, au în  structurile lor mai multe entități distructive, condiționate karmic ori atrase prin comportament.

Oricine a început deja să facă pași conștienți și eforturi permanente în direcția elevării sufletești are o altă  pondere: el atrage și menține  tot mai multe entități constructive, benefice și tot mai puține din cele.

Persoanelor care se străduiesc pentru dezvoltarea lor și lucrează cu propriile carențe, entitățile inferioare le sunt retrase din câmpuri, deoarece pur și simplu nu le mai sunt utile, controlul de sus nu mai este necesar, căci persoana și-a asumat această responsabilitate de a se îmbunătăți permanent pe sine.

Autodisciplina, conștientizarea, efortul zilnic de a fi mai buni decât eram ieri, respectarea  legilor Universului reprezintă principala noastră apărare împotriva entităților de vibrație joasă. Ele reprezintă “toiagul divin corector”, de care nu ar mai fi nevoie .

În articolul viitor  vom vorbi mai detaliat despre motivele pentru care sunt necesare entitățile energetice.

Cu drag, Masha.